Категории
Сайтове:8892
Тематични     Азбучен ред
Посещения
Locations of visitors to this page
Времето
Реклама
УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ В INFOSITEBG.COM
Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под сайт, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Infositebg.com, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Infositebg.com принадлежат на техните автори, като infositebg.com си запазва правото да използва публикуваните коментари в Infositebg.com за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на infositebg.com се съгласяват, че Infositebg.com не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Infositebg.com си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, не представляващи смислен текст.

Infositebg.com не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Infositebg.com означава, че сте запознат с настоящите условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Карта на градски транспорт
© Infositebg.com